Veinge-Laholm

Sven Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8433190

Nils Persson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709-648569

Andreas Christiansson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6397497

Valberedning

Sverker Johansson

Valberedning, sammankall. 0705-130924

Annalena Emilsson

Valberedning, ledamot