Västra Kungsbacka

Ingela Burenklint

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 073-9585217

Bengt Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0707-296794

Roland Örtengren

Kassör, Ledamot 07030-88082

Henrik Arnesson

Ledamot 070-9564650

Sven-Eric Andersson

Ledamot 0703-476810

Valberedning

Gunnar Karlsson

Valberedning, sammankall. 0705-795706

Gilbert Andersson

Valberedning, ledamot 0703-730494