Västra Kungsbacka

Ingela Burenklint

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9585217

Bengt Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707-296794

Roland Örtengren

Kassör, Ledamot 07030-88082

Henrik Arnesson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-9564650

Sven-Eric Andersson

Ledamot 0703-476810

Kjell Carlsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705-861087

Valberedning

Gunnar Karlsson

Valberedning, sammankall. 0705-795706

Gilbert Andersson

Valberedning, ledamot 0703-730494