Tölö-Älvsåker

Morgan Olsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5555865

Annica Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7960086

Andreas Hammarberg

Sekreterare, Ledamot 070-5339301

Christian Sporrsäter

Kassör, Ledamot 070-6049550

Rune Karlsson

Ledamot 070-5102364

Andreas Götborg

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 076-6379360

Pehr Hansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7197928

Valberedning

Kjell Zackrisson

Valberedning, sammankall. 0706-535774

Anders Höjner

Valberedning, ledamot 070-8210248