Jönköping

Göran Locking

Ordförande, Ledamot 070-8822355

Linda Nilsson

Sekreterare, Ledamot 073-2165888

Thomas Gunnarsson

Ledamot 0768046054

Per-Eric Ericsson

Ledamot 0708220751

Johan Löfgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705400535