Sävsjö

Henrik Nyqvist

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-8751608

Elin Gynnerstedt

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Skogsansvarig 0707889336

Maria Sporre

Ledamot, Energiansvarig 070-8250588

Klas Hjalmarskog

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0735174500

David Brogård

Ledamot, Äganderättsansvarig 070-6856200

Veine Nyqvist

Djuromsorgsansvarig 0706842442

Bo Arvidsson

SV-representant 070-4425212