Vaggeryd

Roger Andersson

Ordförande, Ledamot 070-6920658

Martina Willman

Sekreterare, Ledamot 0708251225

Stefan Stork

Ledamot 0709137043

Emma Persson

Ledamot 070-4367218

Olof Jonsson

Ledamot 0704167570

Carl-Johan Bertilsson

Ledamot 0706930306

Valberedning

Lennart Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0708693322

Patrik Johansson

Valberedning, ledamot 0393-21365

Patrik Forsberg

Valberedning, ledamot 0705710792