Aneby

Karl-Gustaf Fransson

Ordförande, Ledamot 0706901860

Andreas Källner

Sekreterare, Ledamot 0706864649

Per-Olov Källner

Ledamot 0706093615

Urban Andersson

Ledamot 0702037982

Valberedning

Folke Göransson

Valberedning, sammankall. 0708869278

Bengt Wagnström

Valberedning, ledamot 0703220695

Uno Svensson

Valberedning, ledamot 0706591548

Lars Hermansson

Valberedning, ledamot 0703425465