Karlstorp-Ökna

Johan Gunnarsson

Ordförande, Ledamot 0706614963

Mathias Fransson

Vice ordförande, Ledamot 0707335481

Sören Fransson

Sekreterare, Ledamot 0703442291

Berno Gunnarsson

Kassör, Ledamot 0705464631

Alf Tagesson

Ledamot 0703331027

Ulrika Isacsson

Ledamot 0702261970

Christian Gunnarsson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Trygve Carlsson

Valberedning, sammankall. 0730286188

Per Andreasson

Valberedning, ledamot 0706643023