Säby

Martin Berggren

Ordförande, Ledamot 0703144558

Alexander Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot 0761866636

Christer Carlsson

Sekreterare, Ledamot 073-0709368

Rickard Davidsson

Kassör, Ledamot 070-5680579

Hans Gustafsson

Ledamot 0768119493

Sanna Soleskog

Ledamot 0140-61076

Olof Göransson

Ledamot 0730477223

Louise Johansson

Ledamot 0767671239

Ulf Andersson

Skogsansvarig 0706993720

Sören Andersson

Skogsansvarig 0702049976

Fredrik Gustafsson

Skogsansvarig

Göran Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705672554

Valberedning

Henrik Andersson

Valberedning, sammankall. 0709205727

Lena Nielsen

Valberedning, ledamot

Sören Andersson

Valberedning, ledamot 0702049976