Linderås

Bodil Nordgren

Sekreterare, Ledamot 0706747358

Björn Eskehed

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0730270434

Jacob Sätervik

Ledamot 0702040470

Carl Folkesson

Ledamot 0702991641

Karl-Johan Andersson

Jakt- och viltansvarig 0706202736

Valberedning

Pär Gladh

Valberedning, sammankall. 0705119323

Daniel Ranebrand

Valberedning, ledamot 0703745855