Adelöv

Filip Källner

Ordförande, Ledamot 0702575225

Magnus Andersson

Sekreterare, Ledamot 0707367955

William Malm

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0703159969

Mikael Wik

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705385041

Mats Jansson

Ledamot, Medlemsansvarig 0702260947

Valberedning

Henrik Vilhelmsson

Valberedning, sammankall. 0730459616