Vireda

Kristian Granlinger

Ordförande, Ledamot 0703030475

Mikael Bäckström

Sekreterare, Ledamot 0703400831

Thord Granlinger

Kassör, Ledamot 0705533650

Urban Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702037982

Samuel Vernersson

Skogsansvarig 0390-30530

Valberedning

Samuel Vernersson

Valberedning, sammankall. 0390-30530