Anebyorten

Johan Henning

Ordförande, Ledamot 0707603627

Fredrik Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0730316169

Rickard Klahr

Kassör, Ledamot 0703688872

Johan Söderlund

Ledamot 0730623346

Stefan Bülow

Ledamot 0702983069

Wåge Lägermo

Jakt- och viltansvarig 0703370122

Per Svärd

Jakt- och viltansvarig 0381-70153

Valberedning

Gunborg Svensson

Valberedning, sammankall. 0380-82027

Hans Svärd

Valberedning, ledamot 0705451544

Anette Lägervik

Valberedning, ledamot 0381-70128

Göran Zakrisson

Valberedning, ledamot 0706894238