Anderstorp och Gislavedsorten

Fredrik Josefsson

Ordförande, Ledamot 0705624813

Magnus Töreland

Vice ordförande, Ledamot 0706012667

Andreas Almborg

Sekreterare, Ledamot 0706265701

Emil Claesson

Kassör, Ledamot

Emma Einarsson

Ledamot

Mikael Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706280065

Maria Bondéus

Ledamot 0706870450

Joakim Andersson

Ledamot 0706647624

Valberedning

Torbjörn Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0370-335743

Wåge Johansson

Valberedning, ledamot 0706744438

Mari Claesson

Valberedning, ledamot 0725243227