Bosebo-Våthult

Lennart Persson

Ordförande, Ledamot 076-1057361

Sven-Arne Lindqvist

Vice ordförande, Ledamot 0706921040

Maria Hänninen

Sekreterare, Ledamot 0703499023

Hans Birgersson

Kassör, Ledamot 0705753766

Ros-Marie Fritz

Ledamot 0706964084

Lars-Åke Lindqvist

Ledamot 0371-91046

Valberedning

Anders Törnqvist

Valberedning, sammankall. 0706641314

Tomas Blomqvist

Valberedning, ledamot 0706892014

Håkan Fritz

Valberedning, ledamot 0702601201

Anders Eliasson

Valberedning, ledamot 0706891057