Reftele

Christoffer Josefsson

Ordförande, Ledamot 0703414902

Peter Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0706505542

Göran Johansson

Sekreterare, Ledamot 0702120416

Lisa Gustavsson

Kassör, Ledamot 0736723558

Johan Larsson

Ledamot 0702200937

Joakim Magnusson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0760238308

Björn Martinsson

Skogsansvarig 0709711965

Jan Klang

Skogsansvarig 0703927716

Nils-Gunnar Pettersson

Jakt- och viltansvarig 0371-20856

Valberedning

Yvonne Magnusson

Valberedning, sammankall. 0705740134

Magnus Johansson

Valberedning, ledamot 0706521002

Karl-Johan Lindqvist

Valberedning, ledamot 0371-20959