Svarttorp

Robert Karlsson

Ordförande, Ledamot 0709229251

Victor Båge

Vice ordförande, Ledamot 0702170956

Mattias Fornander

Sekreterare, Ledamot 0708989945

Andreas Adolfsson

Kassör, Ledamot 0704302795

Andreas Tedefält

Ledamot 0709144147

Anders Karlsson

Ledamot 070-7267690

Jonas Johansson

Ledamot 0738218919

Anders Svensson

Skogsansvarig 0704775484

August Båge

Jakt- och viltansvarig 0768359008

Valberedning

Tobias Enell

Valberedning, sammankall. 036-81039

Katarina Stenqvist

Valberedning, ledamot 0701460240

David Larsson

Valberedning, ledamot 036-81097