Lekeryd-Järsnäs

David Ekbäck

Ordförande, Ledamot 0739439666

Nicklas Hellerstedt

Kassör, Ledamot 0706218321

Magnus Klint

Ledamot 0706815990

Per Hellström

Ledamot 0703567451

Bengt Johansson

Skogsansvarig 0707408570

Per Gunnarsson

Skogsansvarig 0706069649

Per-Ingemar Hagbardsson

Jakt- och viltansvarig 0708944637

Valberedning

Mats Fransson

Valberedning, sammankall. 0708452773

Hans Gustafsson

Valberedning, ledamot 0706072885

Niklas Dahl

Valberedning, ledamot 070-6697029