Gränna

Anders Wadsten

Ordförande, Ledamot 0706700938

Mikael Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 0390-21039

Christian Johansson

Sekreterare, Ledamot 0702754209

Sara Fransson

Kassör, Ledamot 0708831998

Staffan Linnér

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730603225

Valberedning

Mats Andersson

Valberedning, sammankall. 0390-41173

Kent Eskehed

Valberedning, ledamot 0707821096