Södra Vätterbygden

Gunnar Gärshag

Ordförande, Ledamot 0706990027

Conny Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0705436226

Kurt-Åke Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0709549518

Linda Nilsson

Kassör, Ledamot 073-2165888

Fredrik Ågren

Ledamot, Skogsansvarig 0735994147

Göran Locking

Ledamot 070-8822355

Sven-Anders Fogelberg

Ledamot 0707992027

Jan Rommedahl

Jakt- och viltansvarig 0703117090

Valberedning

Sture Filipsson

Valberedning, sammankall. 036-374011

Jonas Gunnarsson

Valberedning, ledamot 036-61134

Bengt-Åke Hjalmarsson

Valberedning, ledamot 0702980720

Mats Larsson

Valberedning, ledamot 0705808732