Tenhultsorten

Börje Svensson

Ordförande, Ledamot 0705891410

Claes Ljungqvist

Vice ordförande, Ledamot 0705255973

Karin Lindström

Sekreterare, Ledamot 0761006736

Robert Klasson

Kassör, Ledamot 0702863338

Katarina Carlsson

Ledamot 0706273149

Jon Sandberg

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702035878

Göran Grimmark

Skogsansvarig 0709508886

Johan Ljungqvist

Jakt- och viltansvarig

Anders Gustafsson

Jakt- och viltansvarig 0703084099

Mikael Svensson

Jakt- och viltansvarig 0705503708

Valberedning

Bengt Karlsson

Valberedning, sammankall. 0709737022

Håkan Rogö

Valberedning, ledamot 0705393071

Mikael Svensson

Valberedning, ledamot 0705503708