Bottnaryd

Niklas Persson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0730703593

Claes Pohlhall

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0704175273

Johan Edström

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0705208141

Peter Oskarsson

Kassör, Ledamot 0705118177

Håkan Svahn

Ledamot, Skogsansvarig 0706801590

Eva Palmér

Ledamot

Albert Arvidsson

Ledamot 0700281627

Ove Lindelöf

Skogsansvarig 0705520797

Ingemar Levinsson

Jakt- och viltansvarig 070-2819762

Valberedning

Joakim Carlsson

Valberedning, sammankall. 0709381122

Dag-Henrik Arvidsson

Valberedning, ledamot

Ove Lindelöf

Valberedning, ledamot 0705520797