Åsenhöga-Gnosjö

Emil Svensson

Ordförande, Ledamot 0702350131

Per Sommehed

Vice ordförande, Ledamot 0707966047

Isak Nilsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0705544557

Daniel Petersson

Kassör, Ledamot 0702348355

Viktoria Natzén

Ledamot 0709962558

Gunilla Friberg

Ledamot 0763189608

Kennert Johannesson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705836083

Håkan Helgebring

Jakt- och viltansvarig 0708972521

Valberedning

Lars Nilsson

Valberedning, sammankall. 0705491517

Göran Hammarsand

Valberedning, ledamot 0706266426