Höreda-Mellby

Rickard Johansson

Ordförande, Ledamot 0737053902

Tobias Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706324132

Magnus Rydén

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0703060740

Johan Gustavsson

Kassör, Ledamot 0702452286

Alexander Titusson

Ledamot 0723240158

Johan Eriksson

Ledamot 0730308198

Valberedning

Lage Johansson

Valberedning, sammankall. 0706409522

Jan Mosskull

Valberedning, ledamot 0705591069

Olof Sjöberg

Valberedning, ledamot 0703061111