Norra Solberga-Flisby

Lars Sand

Ordförande, Ledamot 0706039471

Lars-Erik Ivarsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705732964

Mari Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 0702372333

Mats Svensson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706415384

Gunilla Gustafsson

Ledamot 0705216648

Erik Öster

Skogsansvarig 0381-71056

Per Johansson

Skogsansvarig 0705618589

Rune Gustafsson

Jakt- och viltansvarig 0706696840

Magnus Andersson

Jakt- och viltansvarig 0380-82020

Valberedning

Karl Sand

Valberedning, sammankall. 0705473272

Lars Elmsjö

Valberedning, ledamot 0706816798

Kjell Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5767938