Hånger-Dannäs

Per Karlander

Ordförande, Ledamot 0705100781

Jonathan Uvebrant

Vice ordförande, Ledamot 0768359323

Mattias Johansson

Sekreterare, Ledamot 0707341410

Axel Svensson

Kassör, Ledamot 0705236593

Johan Nordin

Ledamot 0705700265

Ingvar Martinsson

Jakt- och viltansvarig 0706641040

Kurt Nordin

Jakt- och viltansvarig 0705923916

Karl-Gustav Svensson

Jakt- och viltansvarig 0730672027

Valberedning

Mats Svensson

Valberedning, sammankall. 0706384593

Ingvar Martinsson

Valberedning, ledamot 0706641040

Klas Uvebrant

Valberedning, ledamot 0730280838