Rydaholm

Torbjörn Karlsson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0702653935

Alfred Kulling

Vice ordförande, Ledamot 0768224549

Stina Hjelm

Sekreterare, Ledamot 0733840023

Bo Falkevi

Kassör, Ledamot 0793477468

Heléne Lantz

Jakt- och viltansvarig 0702814044

Valberedning

Per-Olof Andersson

Valberedning, sammankall. 0705412288

Ulrika Andersson

Valberedning, ledamot 0706596525

Lars Martinsson

Valberedning, ledamot 0706662051

Heléne Lantz

Valberedning, ledamot 0702814044