Bringetofta

Göran Floengård

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705899946

Lennart Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0708379689

Ylva Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0760181954

Lars-Ivan Fransson

Kassör, Ledamot 0702022886

Sten-Olof Bergström

Ledamot 0382-53067

Valberedning

Mats Floengård

Valberedning, sammankall. 0708213758

Kurt Jörgensen

Valberedning, ledamot 0706481664