Vrigstad-Hylletofta

David Brogård

Ordförande, Ledamot 070-6856200

Frida Klemhs

Sekreterare, Ledamot 0709376440

Jörgen Backgård

Kassör, Ledamot 0708124707

Gösta Ahlstrand

Ledamot 0728975129

Stig Petersson

Ledamot 0705259744

Anna Brogård

Ledamot 0768588700

Mikael Ahlstrand

Ledamot 0735203810

Isak Klemhs

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0768078020

Johan Orth

Jakt- och viltansvarig 0709182541

Valberedning

Christer Strömblad

Valberedning, sammankall. 0708872999

Stig Landström

Valberedning, ledamot 0382-70053

Erik Mallander

Valberedning, ledamot 0382-30182