Mariannelund

Britt Svensson

Ordförande, Ledamot 0706250017

Mona Brag

Vice ordförande, Ledamot 0738334989

Gertrud Larsson

Sekreterare, Ledamot 0706548916

Daniel Frode

Kassör, Ledamot 070-2072946

Jan-Olof Andersson

Ledamot 0703752765

Sven Karlsson

Ledamot

Erik Braf

Ledamot

Kjell Andersson

Ledamot 0703212851

Robert Moeck

Ledamot 0702396432

Håkan Meyer

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Stig Svensson

Valberedning, sammankall. 0768520940

Tomas Brag

Valberedning, ledamot 0706074849

Inga-Lill Sjö

Valberedning, ledamot 0707712704