Södra Njudung

Johan Hedberg

Vice ordförande, Ledamot 070-2867508

Siv Blad

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0768458907

Jonas Kylbrant

Kassör, Ledamot 0703471884

Isabell Strand

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0727368630

Valberedning

Kjell-Egon Strandh

Valberedning, sammankall. 070-3044517