Östra Njudung

Lars-Gunnar Jonsson

Ordförande, Ledamot 070-2181429

Kjell Sandahl

Vice ordförande, Ledamot 0706552683

Joakim Elmersson

Sekreterare, Ledamot 0383-80128

Mattias Andersson

Kassör, Ledamot 0705535478

Algot Sandahl

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0705849968

Kjell Conradsson

Ledamot 0706243814

Per Edvinsson

Ledamot 0703949412

Ulrike Dück

Ledamot 076-1682049

Valberedning

Göran Johansson

Valberedning, sammankall. 0709101854

Per Danielsson

Valberedning, ledamot 0703981043

Per Sandahl

Valberedning, ledamot 0706203223