Näsby

Carl-Erik Hörnstein

Ordförande, Ledamot 0705706078

Bo Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0705723274

Sven-Olof Engdahl

Sekreterare, Ledamot 0761034630

Jan Bjäde

Kassör, Ledamot 0702478671

Rolf Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0383-32115

Valberedning

Lars Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706312315

Tord Karlsson

Valberedning, ledamot 0703988140

Kristina Karlsson

Valberedning, ledamot