Landsbrobygden

Christian Carlsson

Ordförande, Ledamot 070-5642714

Peter Carlsson

Vice ordförande, Ledamot 0702297879

Magnus Hagelsås

Sekreterare, Ledamot 073-0644252

Catrin Aspegren

Kassör, Ledamot 0706758960

Magnus Persson

Ledamot 0761281226

Sara Johansson

Ledamot 0702556089

Stefan Söderberg

Jakt- och viltansvarig 0705335325

Valberedning

Kjell Bexell

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0708487967

Ludwig Thor

Valberedning, ledamot 0738188919

Victor Karlsson

Valberedning, ledamot 0768030860