Edebo

Sven-Erik Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0704832991

Lars Mattsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0739335560

Maria Mattsson

Sekreterare, Ledamot 0720493083

Amalia Mattsson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig 0702864775

Rasmus Linder

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig

Gunnar Mattsson

Ledamot 0727481060

Mats-Ola Andersson

Ledamot 0737729648

Christer Jonsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 0703545220

Valberedning

Stefan Forsman

Valberedning, sammankall. 0705439165

Olof Sjöblom

Valberedning, ledamot 0731567453

Maj-Lis Andersson

Valberedning, ledamot