Edsbro-Ununge

Örjan Eriksson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703310193

Mats Anerfält

Vice ordförande, Ledamot 0706006553

Birgitta Öhrlund

Sekreterare, Ledamot 0706691293

Leif Eriksson

Kassör, Ledamot 0733721935

Roland Emilsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0702439699

Thomas Hellsten

Näringspolitiskt ansvarig 0705448484

Valberedning

Thomas Hellsten

Valberedning, sammankall. 0705448484

Anne-Louise Eriksson

Valberedning, ledamot 0175-63153