Väddöorten

Charlotta Dahlborn

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739778480

Eva Hilmersson

Vice ordförande, Ledamot 0709584009

Jonas Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0706567214

Greger Jansson

Kassör, Ledamot 0735455270

Cecilia Ekeberg

Ledamot 0738546504

Jane Trepp

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705111249

Olle Pettersson

Ledamot 0709946249