Roslagsbro-Vätö

Per Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 072-0069594

Nils Fransson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-9237688

Karin Beronius

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0704250671

Lars Eliardsson

Kassör, Ledamot 0703927232

Anette Gustafsson

Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-2371045

Per Logård

Ledamot 0176-237322

Nils Gustafsson

Ledamot, Energiansvarig

Ulf Johansson

Ledamot 0705714145

Björn Fredriksson

Ledamot 0702348843

Bengt Janse

Kriskontakt 0703114053

Valberedning

Arne Jansson

Valberedning, sammankall. 0708676324

Per-Olof Sigfridsson

Valberedning, ledamot 0730614056

Evy Larsson

Valberedning, ledamot 0706740381