Söderbykarl

Katarina Hedman

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-1443842

Berit Söderström

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0733666461

Jan Händel

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706249627