Närtuna-Gottröra

Marianne Lindqvist

Ordförande, Kassör, Ledamot 0735369581

Göran Eriksson

Sekreterare, Ledamot 0705362422

Daniel Lindqvist

Ledamot 08-51294014

Tor Löfgren

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703106167

Nils Jällrud

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706540409

Valberedning

Anders Karlsson

Valberedning, ledamot 0703520591

Lars Karlsson

Valberedning, ledamot 0703892144