Vidbo

Yngve Karlsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 018-388008

Björn Söderman

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig 0706278482

Gunnar Lindström

Sekreterare, Ledamot 0730561715

Sven-Olov Frank

Kassör, Ledamot 0706891750

Stefan Karlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0706087529

Robin Jödahl

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0725243191

Jan Gustafsson

Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 08-59147044

Olov Söderman

Jakt- och viltansvarig 0708854011

Valberedning

Annika Karlsson

Valberedning, sammankall. 018-388008

Lisbeth Frank

Valberedning, ledamot