Skepptuna-Lunda

Monica Rostö

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705972148

Carl-Johan Jansson

Vice ordförande, Ledamot 0703240442

Thomas Holmsten

Sekreterare, Ledamot 0705733560

Lars Gelinder

Kassör, Ledamot 0703112111

Valberedning

Håkan Rostö

Valberedning, sammankall. 070-8200953