Upplands Bro

Daniel Riesterer

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0735094477

Sophie Tärnström

Sekreterare, Ledamot 0761894911

Anders Satrell

Kassör, Ledamot 0705337396

Johan Bretz

Ledamot

Krister Sjögård

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705350684

Daniel Jönsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707548681

Marcus Helmsäter

Ledamot, Medlemsansvarig 0708434583

Anna Lauritsen

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0733210815

Valberedning

Leif Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0705800439

Krister Öberg

Valberedning, ledamot 0707738675