Södra Roslagen

Thomas Brottman

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0707995772

Josefin Laaksonen

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0704172732

Mats Olsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0704800105

Valberedning

Joakim Tyrsköld

Valberedning, sammankall. 0702638069

Bengt Knaborg

Valberedning, ledamot 0734226002