Turinge-Enhörna

Hans Hurtig

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705599828

Fredrik Lorentzi

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0705485747

Anita Wennberg

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 070-9421646

Anders Bäckman

Kassör, Ledamot 0703770273

Anders Hurtig

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5823121

Bo Hagman

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 070-5764980

Johan Hornfelt

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705552587

Valberedning

Gustav Wennberg

Valberedning, sammankall. 0706666721

Bernt Rydqvist

Valberedning, ledamot 0703170033