Ösmo-Sorunda

Jan Harrysson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-4245841

Thomas Gustavsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8657856

Henrik Carlsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709500988

Håkan Pettersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708440187

Lars-Petter Bergendahl

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8400480

Joakim Dalsgaard

Ledamot 0707222327

Lars-Olov Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8240200

Lars-Gunnar Dahlström

Ledamot 0705861822

Sara Harrysson

Barn- och ungdomsansvarig 0730745987

Valberedning

Lennart Larsson

Valberedning, sammankall. 0708407630

Thomas Olsson

Valberedning, ledamot 0734325609