Stockholm

Christoffer Rinman

Ordförande, Ledamot 08-7329434

Hans-Åke Hammarström

Vice ordförande, Ledamot 0705581560

Eva Åström

Sekreterare, Ledamot 0730303966

Rikard Olofsson

Kassör, Ledamot 0703493494

Hans Wiklund

Ledamot 08-7663986

Valberedning

Anna Lindblom

Valberedning, sammankall. 0706991135