Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö

Per Pettersson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739292646

Oskar Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0765555233

Nils Söderberg

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705511089

Ingalill Lord

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705565056

Ylva Eriksson

Ledamot

Håkan Fallgren

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0706995868

Kristina Warg

Ledamot

Therése Bjerketorp

Ledamot 0701827866

Jan-Christer Carlsson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Flyghavreansvarig 0702282626

Svante Ericsson

Jakt- och viltansvarig 0708622652

Åke Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0706689736

Per-Ola Pettersson

Jakt- och viltansvarig 0707424219

Nils Kimsjö

Jakt- och viltansvarig

Per Dellrud

Flyghavreansvarig 0703263800

Valberedning

Carl-Albert Rydemark

Valberedning, sammankall. 0705337650

Wijnand Koker

Valberedning, ledamot 0705621787

Björn Söderberg

Valberedning, ledamot 0702567518

Agneta Hjellström

Valberedning, ledamot 0158-23081

Åsa Waldenström

Valberedning, ledamot 0702662826

Lucas Herder

Valberedning, ledamot 0738288048