Gamla Uppsala

Anders Grandin

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705136805

Ulf Rosendahl

Vice ordförande, Ledamot 0768291977

Sven Jansson

Sekreterare, Ledamot 0702685868

Sven-Arne Almlöf

Kassör, Ledamot 0703147090

Valberedning

Håkan Levén

Valberedning, sammankall. 0739280899